Voodoo magie

Voodoo magie Proč je tak úspěšná?

Voodoo magie

Proč je voodoo magie tak úspěšná?


Mnozí se diví, proč je voodoo magie tak úspěšná. Je to způsobeno různými důvody, které bychom vám chtěli vysvětlit níže.

Zaprvé jsou to emoce, které jsou pro voodoo magii, která je také náboženstvím, velmi důležité. Ve voodoo se uctívají božstva, která nejen posilují důvěru ve voodoo a magické úkony, ale evokují i silnější pocity a emoce, než jen světlo svíčky nebo přivolání božstev, na která člověk nevěří. Čím častěji božstva nebo jiné entity přivoláváme, tím se stávají silnějšími.

Na druhé straně voodoo magie a náboženství nepředstavuje žádný uzavřený systém, jako je například židovský, ve kterém jsou božstva a přístupy přesně vymezeny, jak je vidět i v Kabale.

I ve voodoo existují určitá pravidla, co dělat nebo i nedělat, ale není tam žádný oficiální systém či písmo, jako je například bible v křesťanství nebo v již zmiňované kabale. Každý region a každý mistr v tomto regionu má proto ve voodoo své vlastní praktiky. Praktiky voodoo magie jsou odlišné jak na Haiti a v Brazílii tak i v Africe, protože věci jsou zde realizovány jinými náboženstvími či jinými magickými systémy.

Voodoo magie

Voodoo magie


Například na Haiti se používají tarotové karty nebo křišťálová koule, která nepochází z voodoo. Tímto je tedy voodoo magie obohacena. Také v židovské magii lze nalézt několik odlišných magických systémů. Pouhá skutečnost, že židovská magie s náboženstvím velmi úzce souvisí, přežila celá tisíciletí. Nicméně, to je příliš specifické pro kabalu, a proto není tak flexibilní jako voodoo. Samozřejmě, flexibilita má i svou temnou stránku, kterou je například příliš mnoho nesmyslných pověr a krvavých obětí...

Voodoo kněží mají své žáky, kteří se u nich učí a musí projít mnoha zkouškami. Tyto zkoušky jsou pro naše vnímání často kruté, ale učení a zkoušky jsou zde posuzovány jinak než v Evropě. Voodoo magie není nikdy něco, co je jen tak mimochodem. Jednou z nich je buď kněz s obřady a způsoby řízení ve svém životě, nebo vůbec není.


Když žák řekne, že mu jde velmi dobře astrální cestování, tak bude podroben zkoušce a během astrální cesty mu budou zlomené obě ruce. Při skutečné astrální cestě však nebude cítit žádnou bolest. Nebo, jako další příklad, žák může cítit silný vztah k určitému božstvu, kterému říkáme hadí bůh. Proto se tito žáci spolu s jedovatými hady zavřou na noc do rakve pod zemí. Pokud přežijí, je to důkaz toho, že tato silná vazba k hadímu bohu skutečně existuje.


Voodoo je povolání, ve kterém neexistují žádné šedé zóny.

Voodoo

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

magie lasky klic