Magie lásky

Magie lásky Otázky & Odpovědi

Které náboženství je pravdivé a který Bůh je ten pravý? Existuje Bůh? Část 2

Existuje Boh?
Bůh © Ig0rZh - Fotolia.de / pmalenky

Příběh o slepcích a slonovi

V jedné daleké zemi se jednou učenci hádali o tom, co je pravda.
Král, opravdu moudrý muž, potom k sobě zavolal několik slepců a požádal je, aby se dotkli slona. Následně se jich ptal, co je to slon.
Slepec, který se dotkl jeho uší, řekl, že slon je velký a plochý. Ten, který se dotkl chobotu, řekl, že slon je dlouhý a kulatý jako trubka.
„Ne, to není pravda!" zvolal jiný, „slon je mohutný jako sloup."
Tento slepec se dotkl jeho nohy. Čtvrtý slepec řekl, že podle něho je slon dlouhý a hladký a na konci špičatý. Měl přitom na mysli kly.

Nakonec je král přerušil a řekl: „Všichni máte pravdu, ale každý z vás popsal jen malý kousek slona. Tak je to i s pravdou:
"To, co vidíme nebo vnímáme je často jen malou částí toho, co je skutečné."Vzhledem k tomu všichni sklonili hlavy v hanbě potom, co si uvědomili, že každý z nich cítil jen část slona a příliš rychle se s tím spokojili.

Všichni mají pravdu a navzdory tomu se vztahuje jen na část celku.
Pouze tehdy, když spolu mluvíme a učíme se od sebe navzájem, můžeme pochopit i slona ve svém celku. Není to tak i s různými náboženstvími? Tento příběh poukazuje na to, že každý ze svého osobního úhlu pohledu vnímá něco jiného a přece je to pravda. Takže existuje mnoho pravd a všechny jsou nějakým způsobem spojené. A nevedou nás tak či tak všechny k Bohu?

Náboženstvo a Boh
© Romolo Tavani - Fotolia.de/pmalenky

Když se podrobněji podíváme na příběhy lidstva v minulých kulturách a epochách až po současnost, pokaždé přijdeme na to, že my lidé jsme vždy zas a znovu hledali pravé náboženství a toho pravého Boha. Dodnes hledáme něco, co nám vysvětlí skutečný život. Ale hledání toho pravého náboženství a Boha představuje cestu, na které se člověk střetne s mnoha věcmi a otázkami, které jsou pro nás lidi často nepochopitelné či nevysvětlitelné.

Všechno začalo tím, že kdysi velmi dávno moudří lidé zapsala svoje osobní zkušenosti a příběhy a ty se potom v průběhu roků předávaly dále a jejich žáci je neustále doplňovali.

Čas od času byli mezi nimi i lidé, kteří neměli žádné osobní zkušenosti, neměli ani představu o Bohu, ani skutečně pevnou osobní víru. V důsledku toho se potom dále předávalo a vyprávělo mnoho neúplných a nepravdivých věcí.Proč my lidé vlastně hledáme nějaké náboženství? Je tam silná tužba po svobodě a vnitřním pokoji, po nalezení smyslu života. Ale velmi rychle zjistíme, že je jedno, ve kterém náboženství hledáme, skutečnou svobodu a vnitřní pokoj nenajdeme v žádném náboženství, bez ohledu na to, jak intenzivně hledáme!

A přesně to je jeden z důvodů, proč dnes existuje tolik různých náboženství a důkazu o tom, že náboženství byly vytvořeny lidmi, nikoliv Bohem. Připomeňme si mnohé náboženské války, vraždy a plenění, které se konaly ve jménu církve a náboženství, a ještě stále se konají.

Celý tento chaos ve světě neexistuje proto, že by to chtěl Bůh, ale proto, že existuje tolik lidí, kteří si to přejí!
A zároveň očekáváme od Boha, že znovu změní všechno, co jsme si my sami vytvořili. Máme to ve svých vlastních rukou, abychom všechno, co jsme vytvořili, změnili nazpět na pozitivní, a měli bychom se odpoutat od myšlenky, že Bůh má něco společného s náboženstvím! Všichni žijeme spolu v jednom světě a měli bychom se sami sebe ptát, jak lidé z různých kultur a náboženství mohou žít spolu v míru. Opravdu věříme, že pravdu znovu najdeme jen v jednom z náboženství, protože jen ono dokáže přinést pravdivé odpovědi, nebo nám všechna náboženství přinášejí kousek pravdy a až spolu vytvářejí obraz o tom, jak vypadá pravda?

Opravdové hledání pravdy začíná v srdci. Je mnoho lidí, kteří věří v Boha, pouze představa Boha je rozdílná a každý má svoji vlastní pravdu o Bohu a popisuje ho tak, jak ho vnímá. Bůh je stvořitel a zdroj veškerého bytí a v zásadě není správné nebo nesprávné ani jedno a zároveň všechna náboženství. Stejná vlastnost (síla, přístup), která je na správném místě a ve správném čase božská, se na nesprávném místě a v nesprávný čas považuje za satansku, destruktivní. Protože Bůh tvoří jen dobré, krásné a pravdivé. Neexistují žádné špatné vlastnosti ani žádné špatné síly, existují jen nesprávně používané vlastnosti a nesprávně používané síly!