Magie lásky Otázky & Odpovědi

Existuje Bůh? Část 1

Existuje Boh?
Boh © kevron2001 - Fotolia.com / pmalenky

“Muž řekl jednomu chlapci: "Dám ti 5 Euro, když mi řekneš, kde je Bůh."Chlapec odpověděl: "A já vám dám 10 Euro, když mi řeknete, kde Bůh není.“

Biblický výraz "Kdo hledá, najde" zná hodně lidí a i přesto jsme zjistili, že tuto větu není tak jednoduché pochopit. V bolestivých situacích, když se život neubírá podle našich představ, se stále znova a znova ptáme sebe samých, jak vlastně máme začít hledat Boha a kde ho můžeme najít? Existuje vůbec nějaká správná nebo nesprávná cesta?

V podstatě všechno, co existuje je součástí Boha! Všechno, i hmota má vědomí a tím pádem božskou podstatu. On nepozoruje Zemi jenom shora, ale i z našeho pohledu. Můžeme si to představit tak, že Bůh není mimo nás, ale v nás. Bůh se vtělil do každého kamene, do každé živé bytosti atd.

A proto se na tento svět dívá z každé živé bytosti. Aby však dokázal dobře poznat i sebe samotného, musí hrát jakoby hru. Můžeme si to představit následujícím způsobem. Vezmeme si jeden list papíru a představíme si, že tento list papíru je Bůh. Tento list papíru však nemůže poznat sám sebe. Ale když papír roztrháme na menší kousky, tak potom tyto "zdánlivě samostatné" části můžou pozorovat jiné části a poznat jednotu s celkem. Takže všechno je součástí Boha a proto se Bůh dokáže poznat ve všem, co existuje.

Všechno, co existuje, má svůj protipól - například jako světlo a tma, zelená barva - červená barva, nebo zvuk a ticho a podobně. Bůh je tím prapůvodním bodem, ze kterého vycházejí oba póly a Bůh je tím bodem, ve kterém se vše znova setká.

V meditaci můžeme dojít k tzv. nulovému bodu, který se nazývá i božský bod. K bezmyšlenkovému stavu. Z tohoto nulového bodu všechno vzniká a všechno vychází. To znamená, že Bůh je počáteční a výchozí bod všeho a je také součástí všeho co existuje.