Magie lásky

Magie lásky Otázky & Odpovědi

Před nějakým časem jsem vykonal/a kouzlo lásky, i přesto nevidím žádnou změnu své situace.

Mágia lásky
Rituály bílé magie © heywoody - Fotolia.com / pmalenky

Zeslabuje se účinnost prvního kouzla lásky, když vykonám nějaká další kouzla?

Na tuto otázku neexistuje žádná jednoznačná odpověď, protože to vždy závisí na prvním kouzlo, které bylo vykonané. Některá kouzla můžeme libovolně opakovat a kombinovat, zejména ta, která pracují s pozitivní energií a pozitivními emocemi. Začíná se zapálením červených svíček, slepením fotografií nebo malými dárečky pro božstva.

Oproti tomu: Velké rituály, při kterých se přivoláva i určité božstvo a přinášejí se mu oběti k tomu, abychom se ubezpečili, že nás božstvo při rituálu podpoří, a tyto oběti i přijalo, se nesmí nikdy opakovat! Kdybychom tyto hlavní rituály opakovali, poukazovalo by to na nedůvěru v přivolávané božstvo, což může mít v konečném důsledku negativní následky.

Pokud si chcete přivolat na pomoc božstvo, jako je například Shiva nebo Erzulie, budete muset počtat a splnit nejsprve svoje vlastní úkoly.

Právě při takovém velkém rituálu odhaluje božstvo otevřeně nejen daný problém, ale také poukazuje na naše vlastní úkoly. Jako příklad bychom chtěli uvést vztah, který se rozpadl na základě žárlivosti jednoho z partnerů. Milostná magie: Božstvo přislíbilo, že vrátí druhou osobu nazpět, když daný člověk splní svůj vlastní slib na 100% a dotáhne ho úspěšně do konce: Dostat pod kontrolu svoji žárlivost. Až potom, když to skutečně zvládl a dostal pod kontrolu, může očekávat výsledek. Náš vlastní slib a naše úkoly musí být bezpodmínečně splněny jako první.

Podobné je to i při magii léčení. Ten, kdo trpí rakovinou, a přesto dále kouří cigarety, musí přestat kouřit, aby rakovinu skutečně porazil. V opačném případě se mu choroba, rakovina, bude vracet stále zpět.

Milostná magie. Rituály bílé magie.