Magie lásky

Magie lásky Otázky & Odpovědi

Před nějakým časem jsem vykonal/a kouzlo lásky, i přesto nevidím žádnou změnu své situace.

Mágia lásky
Rituály bílé magie © heywoody - Fotolia.com / pmalenky

Zeslabuje se účinnost prvního kouzla lásky, když vykonám nějaká další kouzla?

Na tuto otázku neexistuje žádná jednoznačná odpověď, protože to vždy závisí na prvním kouzlo, které bylo vykonané. Některá kouzla můžeme libovolně opakovat a kombinovat, zejména ta, která pracují s pozitivní energií a pozitivními emocemi. Začíná se zapálením červených svíček, slepením fotografií nebo malými dárečky pro božstva.

Oproti tomu: Velké rituály, při kterých se přivoláva i určité božstvo a přinášejí se mu oběti k tomu, abychom se ubezpečili, že nás božstvo při rituálu podpoří, a tyto oběti i přijalo, se nesmí nikdy opakovat! Kdybychom tyto hlavní rituály opakovali, poukazovalo by to na nedůvěru v přivolávané božstvo, což může mít v konečném důsledku negativní následky.

Pokud si chcete přivolat na pomoc božstvo, jako je například Shiva nebo Erzulie, budete muset počtat a splnit nejsprve svoje vlastní úkoly.

Právě při takovém velkém rituálu odhaluje božstvo otevřeně nejen daný problém, ale také poukazuje na naše vlastní úkoly. Jako příklad bychom chtěli uvést vztah, který se rozpadl na základě žárlivosti jednoho z partnerů. Milostná magie: Božstvo přislíbilo, že vrátí druhou osobu nazpět, když daný člověk splní svůj vlastní slib na 100% a dotáhne ho úspěšně do konce: Dostat pod kontrolu svoji žárlivost. Až potom, když to skutečně zvládl a dostal pod kontrolu, může očekávat výsledek. Náš vlastní slib a naše úkoly musí být bezpodmínečně splněny jako první.

Podobné je to i při magii léčení. Ten, kdo trpí rakovinou, a přesto dále kouří cigarety, musí přestat kouřit, aby rakovinu skutečně porazil. V opačném případě se mu choroba, rakovina, bude vracet stále zpět.

Milostná magie. Rituály bílé magie.

Co musí mág udělat před vykonáním rituálu?

Předtím než mág může cokoliv vykonat, musí si nejdřív udělat celkový obraz o daném problému.To znamená, že: v první řadě je potřeba najít a identifikovat příčinu problému ještě předtím, než se potom rozhodnete, který rituál vykonáte nebo který možná v dané situaci použijete.

1. Osobní rozhovor (skype, telefonát) s klientem, na základě kterého ho blíže a lépe poznáte.
2. Zeptání se orákula a zároveň vykonání astrální cesty.

Důležité je vědět i to, že ne všechno je možné za pomoci magie (týká se to všech 3 oblastí) napravit.

Magické rituály
řed rituálem © samiramay - Fotolia.de / pmalenky

Léčení: Existují nemoci, které jsou za pomoci magie dobře léčitelné, protože mají energetickou příčinu, nebo člověk nejdřív musí pochopit něco, co předtím nechápal. V takových případech nachází magie velmi dobré uplatnění. Existují i nemoci, při kterých nám magie nedokáže pomoci a je potřeba to konzultovat s lékařem. Mág mezi tím musí rozlišovat - při psychosomatických onemocněních může s magií, jógou a dechovými cvičeními velmi dobře pracovat a tak dosáhnout úspěchu.

Ale to ještě neznamená, že by člověk neměl jít ke svému lékaři. Magická pomoc není opakem jiných léčebných opatření, nenahrazuje lékařskou péči nebo klasickou medicínu. Zároveň můžeme vyhledat domácího lékaře a/nebo léčit přírodními léčivy a magický přenosem.

Milostná magie: Zde se vynořuje několik otázek - Proč ho/ji někdo opustil? Existuje mezi těmito lidmi opravdu karmické propojení? Nebo možná je pro tuto osobu lepší to, že je on/ona sama? Nebo by mohl/mohla on/ona potkat v budoucnosti ještě někoho jiného, dokonce lepšího. Také je důležité zjistit, proč se to vlastně všechno pokazilo? Existuje několik důvodů: například je někdo příliš plachý, příliš uzavřený, příliš zaneprázdněný, nebo ona/on podvádí svého partnera nebo ona/on věří tomu, že je dokonalá/ý partner totálně naivní.

Milostná magie: Toto všechno musíme velmi pozorně posoudit a zvážit, jestli použití magie má smysl nebo ne. V zásadě nedoporučujeme magii do věku 24 let, protože tito mladí lidé potřebují nejdříve najít sami sebe a ještě opravdu nevědí, co ve skutečnosti chtějí. Například: když tato osoba (muž nebo žena) řekne, že nemůže žít bez této ženy nebo bez tohoto muže a zeptáte se jich proč a ona/on vám řekne, protože ona/on má např. pěkný zadek, tak magii v tomto případě nemůžete použít.

Toto musí mág také posoudit. Ve které životní fázi se tento člověk nachází? Existují opravdu opodstatněné důvody, proč zde máme a můžeme použít magii? Padesát procent případů nemá jednoduše nic společného s magií, protože například vztah není dostatečně hluboký, protože lidé neznají dostatečně dlouho a hluboce sami sebe ani toho druhého člověka. V takových případech nemá použití magie vůbec žádný smysl.

Když se přeci jen z nějakého důvodu ukáže, že to má smysl, tak potom musíme najít přesnou příčinu problému. Tyto problémy můžou být velmi různorodé, např. člověk má obavy plynoucí z minulého vztahu, nebo se bojí znova začít něco nového, aby se opět nezklamal. Zde je magie vhodná a dá se to pomocí ní všechno dobře spravovat. Úlohou mága je tedy rozhodnout o tom, jestli má nebo nemá smysl. Potom zvolí vhodné rituály a případně přivolá na podporu božstva.

Postup pred vykonaním rituálu
Výběr rituálu © samiramay - Fotolia.de / pmalenky

Magie peněz: I zde si člověk opět musí přesně zjistit, jestli to má vůbec něco společného s energiemi, nebo je daná osoba jednoduše naivní. Například, člověk si nemůže najít žádnou práci - jak je to možné? Musí existovat několik důvodů, které nemají absolutně nic společného s magií. Možná, že daná osoba nemá potřebné vzdělání nebo neovládá žádný cizí jazyk.

Nebo se ukáže, že člověk vlastně ani sám neví, co by ve skutečnosti chtěl nebo měl dělat. Zde jde potom víc o to najít sebe samotného. Meditace nám může být velmi nápomocná při hledání toho, co opravdu v životě chceme. Když máte dělat něco jenom proto, abyste vydělali peníze, tak je to vždy zlé.

Měli byste dělat něco, co vás baví a co vám způsobuje radost a kde máte možnost dalšího rozvoje a můžete pomáhat i ostatním. Proto je potřeba přijít na to, co danou osobu baví a co by opravdu chtěla dělat. Hodně užitečná přitom může být i následující otázka: Představte si, že jste mrtví, co byste chtěli, aby o vás lidé říkali?

Na základě této odpovědi, kterou pro sebe získáte, potom můžete zjistit, co byste opravdu chtěli dělat a to, jaké je vaše skutečné životní poslání. Můžou však existovat i magické důvody, např. někdo má obrovský strach a proto vždy pokazí svoje pracovní rozhovory. Nebo někdo má velmi dobré podnikatelské nápady, ale byl někým prokletý. Avšak i chyby z minulosti můžou být překážkou toho, že některé naše projekty se nevyvíjejí tak, jak bychom chtěli. V takových případech je magie velmi užitečná a může nám pomoci.

Je potřeba zjistit, kde se skrývají skutečné důvody určitých problémů: Jestli už jsou to technické důvody, jako například to, že firma není dobře nebo dostatečně organizovaná a potom to nemá s magií nic společného. Nebo to má opravdu energetickou příčinu, např. s organizací je všechno v pořádku, ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu se nám v podnikání nedaří. Zde může magie pomoci.

Mágův postup:
Dále se pracuje s tarotovými kartami, runami, a I-ťingem, dokud se nevytvoří vnitřní propojení. Následně může člověk tyto prostředky velmi dobře využít jako orákulum. To znamená, že když se mágovi nepodařilo zjistit příčinu nějakého problému astrální cestou, tak potom může použít runy, aby získal informaci o tom, kde přesně se problém nachází.Toto by člověk neměl vnímat vědomím/rozumem, ale podvědomím. Tento proces spočívá v tom, že mág může získat cit a nasbírat hodně zkušeností, jak může s touto energií zacházet a pracovat s ní. Toto je proces, kterým si člověk prochází sám a který mu nikdy nemůže vzít.

Přeloženo ze slovenského originálu: Otázky & Odpovede

Které náboženství je pravdivé a který Bůh je ten pravý? Existuje Bůh? Část 2

Existuje Boh?
Bůh © Ig0rZh - Fotolia.de / pmalenky

Příběh o slepcích a slonovi

V jedné daleké zemi se jednou učenci hádali o tom, co je pravda.
Král, opravdu moudrý muž, potom k sobě zavolal několik slepců a požádal je, aby se dotkli slona. Následně se jich ptal, co je to slon.
Slepec, který se dotkl jeho uší, řekl, že slon je velký a plochý. Ten, který se dotkl chobotu, řekl, že slon je dlouhý a kulatý jako trubka.
„Ne, to není pravda!" zvolal jiný, „slon je mohutný jako sloup."
Tento slepec se dotkl jeho nohy. Čtvrtý slepec řekl, že podle něho je slon dlouhý a hladký a na konci špičatý. Měl přitom na mysli kly.

Nakonec je král přerušil a řekl: „Všichni máte pravdu, ale každý z vás popsal jen malý kousek slona. Tak je to i s pravdou:
"To, co vidíme nebo vnímáme je často jen malou částí toho, co je skutečné."Vzhledem k tomu všichni sklonili hlavy v hanbě potom, co si uvědomili, že každý z nich cítil jen část slona a příliš rychle se s tím spokojili.

Všichni mají pravdu a navzdory tomu se vztahuje jen na část celku.
Pouze tehdy, když spolu mluvíme a učíme se od sebe navzájem, můžeme pochopit i slona ve svém celku. Není to tak i s různými náboženstvími? Tento příběh poukazuje na to, že každý ze svého osobního úhlu pohledu vnímá něco jiného a přece je to pravda. Takže existuje mnoho pravd a všechny jsou nějakým způsobem spojené. A nevedou nás tak či tak všechny k Bohu?

Náboženstvo a Boh
© Romolo Tavani - Fotolia.de/pmalenky

Když se podrobněji podíváme na příběhy lidstva v minulých kulturách a epochách až po současnost, pokaždé přijdeme na to, že my lidé jsme vždy zas a znovu hledali pravé náboženství a toho pravého Boha. Dodnes hledáme něco, co nám vysvětlí skutečný život. Ale hledání toho pravého náboženství a Boha představuje cestu, na které se člověk střetne s mnoha věcmi a otázkami, které jsou pro nás lidi často nepochopitelné či nevysvětlitelné.

Všechno začalo tím, že kdysi velmi dávno moudří lidé zapsala svoje osobní zkušenosti a příběhy a ty se potom v průběhu roků předávaly dále a jejich žáci je neustále doplňovali.

Čas od času byli mezi nimi i lidé, kteří neměli žádné osobní zkušenosti, neměli ani představu o Bohu, ani skutečně pevnou osobní víru. V důsledku toho se potom dále předávalo a vyprávělo mnoho neúplných a nepravdivých věcí.Proč my lidé vlastně hledáme nějaké náboženství? Je tam silná tužba po svobodě a vnitřním pokoji, po nalezení smyslu života. Ale velmi rychle zjistíme, že je jedno, ve kterém náboženství hledáme, skutečnou svobodu a vnitřní pokoj nenajdeme v žádném náboženství, bez ohledu na to, jak intenzivně hledáme!

A přesně to je jeden z důvodů, proč dnes existuje tolik různých náboženství a důkazu o tom, že náboženství byly vytvořeny lidmi, nikoliv Bohem. Připomeňme si mnohé náboženské války, vraždy a plenění, které se konaly ve jménu církve a náboženství, a ještě stále se konají.

Celý tento chaos ve světě neexistuje proto, že by to chtěl Bůh, ale proto, že existuje tolik lidí, kteří si to přejí!
A zároveň očekáváme od Boha, že znovu změní všechno, co jsme si my sami vytvořili. Máme to ve svých vlastních rukou, abychom všechno, co jsme vytvořili, změnili nazpět na pozitivní, a měli bychom se odpoutat od myšlenky, že Bůh má něco společného s náboženstvím! Všichni žijeme spolu v jednom světě a měli bychom se sami sebe ptát, jak lidé z různých kultur a náboženství mohou žít spolu v míru. Opravdu věříme, že pravdu znovu najdeme jen v jednom z náboženství, protože jen ono dokáže přinést pravdivé odpovědi, nebo nám všechna náboženství přinášejí kousek pravdy a až spolu vytvářejí obraz o tom, jak vypadá pravda?

Opravdové hledání pravdy začíná v srdci. Je mnoho lidí, kteří věří v Boha, pouze představa Boha je rozdílná a každý má svoji vlastní pravdu o Bohu a popisuje ho tak, jak ho vnímá. Bůh je stvořitel a zdroj veškerého bytí a v zásadě není správné nebo nesprávné ani jedno a zároveň všechna náboženství. Stejná vlastnost (síla, přístup), která je na správném místě a ve správném čase božská, se na nesprávném místě a v nesprávný čas považuje za satansku, destruktivní. Protože Bůh tvoří jen dobré, krásné a pravdivé. Neexistují žádné špatné vlastnosti ani žádné špatné síly, existují jen nesprávně používané vlastnosti a nesprávně používané síly!

Existuje Bůh? Část 1

Existuje Boh?
Boh © kevron2001 - Fotolia.com / pmalenky

“Muž řekl jednomu chlapci: "Dám ti 5 Euro, když mi řekneš, kde je Bůh."Chlapec odpověděl: "A já vám dám 10 Euro, když mi řeknete, kde Bůh není.“

Biblický výraz "Kdo hledá, najde" zná hodně lidí a i přesto jsme zjistili, že tuto větu není tak jednoduché pochopit. V bolestivých situacích, když se život neubírá podle našich představ, se stále znova a znova ptáme sebe samých, jak vlastně máme začít hledat Boha a kde ho můžeme najít? Existuje vůbec nějaká správná nebo nesprávná cesta?

V podstatě všechno, co existuje je součástí Boha! Všechno, i hmota má vědomí a tím pádem božskou podstatu. On nepozoruje Zemi jenom shora, ale i z našeho pohledu. Můžeme si to představit tak, že Bůh není mimo nás, ale v nás. Bůh se vtělil do každého kamene, do každé živé bytosti atd.

A proto se na tento svět dívá z každé živé bytosti. Aby však dokázal dobře poznat i sebe samotného, musí hrát jakoby hru. Můžeme si to představit následujícím způsobem. Vezmeme si jeden list papíru a představíme si, že tento list papíru je Bůh. Tento list papíru však nemůže poznat sám sebe. Ale když papír roztrháme na menší kousky, tak potom tyto "zdánlivě samostatné" části můžou pozorovat jiné části a poznat jednotu s celkem. Takže všechno je součástí Boha a proto se Bůh dokáže poznat ve všem, co existuje.

Všechno, co existuje, má svůj protipól - například jako světlo a tma, zelená barva - červená barva, nebo zvuk a ticho a podobně. Bůh je tím prapůvodním bodem, ze kterého vycházejí oba póly a Bůh je tím bodem, ve kterém se vše znova setká.

V meditaci můžeme dojít k tzv. nulovému bodu, který se nazývá i božský bod. K bezmyšlenkovému stavu. Z tohoto nulového bodu všechno vzniká a všechno vychází. To znamená, že Bůh je počáteční a výchozí bod všeho a je také součástí všeho co existuje.

Měl bych mít oltář? Pokud ano, jak bych ho měl nejlépe zhotovit? A kam ho mám umístit?

Biela mágia: Oltár
Oltář © Pavol Malenky / Daghan-Malenky GmbH

V každém případě byste oltář měli mít, možná i víc než jeden, v závislosti na tom, která božstva vzýváte, ke kterým se modlíte a kterým slouží účel daného oltáře.

Kam ho nejlépe umístit závisí vždy na tom, kde bydlíte, na vašich životních podmínkách a osobních preferencích a ne na orientaci podle konkrétních světových stran.

V zásadě však platí jedno: Chráněné místo, které není každému viditelné nebo ke kterému nemá každý přístup, je pro oltář a bílou magii vždy vhodnější. Toto místo musíte po nějakou dobu nabíjet a izolovat ho od negativních myšlenek. Je potřebné odstranit z tohoto místa všechny rušivé energie a bytosti. Vždy se najdou lidé, kteří nevěří v magii nebo dokonce si z magie samotné nebo o lidech, kteří ji praktikují dělají žerty, protože sami nejsou duchovně vyvinutí. Takoví lidé by neměli mít, pokud je to možné, k oltáři žádný přístup. I když přesto přijdou do kontaktu s tímto místem, budete ho potom muset důkladně vyčistit.

Dále platí, že žádný oltář byste neměli napodobovat. Oltář pro magii lásky v Indii, zasvěcený hinduistickému bohovi Šivovi, nemusí být nutně vhodný i pro Německo nebo Slovensko, protože s mnoha hinduistickými božstvy můžeme dosáhnout jenom málo, když jsme sami vyrůstali v křesťanském duchu. V takovém případě je smysluplnější vyhotovit oltář pro magii lásky na počest Marie Magdalény. V Africe by však na druhé straně byl milostný oltář určitě zasvěcený bohyni lásky Erzulii, protože lidé ji tam považují za jinou osobu a uctívají jí jako Erzuli.

Ale jestli už Šiva, Erzulie nebo Marie Magdaléna - všichni tři nakonec představují stejné božstvo, tu stejnou osobu, která však na Zemi žila v různých dobách. My sami se musíme dobře cítit s božstvím, které uctíváme, ke kterému se modlíme a kterému zasvětíme svůj oltář.

Oltář se dělá na stole z přírodního materiálu, jako je dřevo, sklo, kov nebo přímo na zemi. Na oltáři nesmí chybět pěticípá magická hvězda v kruhu. Na oltáři by vždy měly být i dary pro pomocné duchy a bytosti. Darují se věci, které adept sám považuje za chutné a dobré. Daruje se hlavně ovoce, sladkosti, květy, oříšky a voňavé koření jako skořice, vanilka a podobně. Tyto dary stojí na oltáři 7 dní a obětují se do tekoucí vody nebo se zakopou. Přitom se vysloví krátká děkovná modlitba.

Na oltáři můžou být různé přírodní předměty, které oltáři dávají zvláštní význam nebo symboly, které jsou přiřazené určitému bohu.