Orákulum

Orákulum Výklad budoucnosti

Orákulum

Výklad budoucnosti


Nejdůležitější pravidlo každého orákula: Nechejte tázajícího tahat a vykládat co nejvíce samotného.


Pravděpodobně nejblíže zakořeněný zájem v lidech je zájem o budoucnost. Bez ohledu na to, na jakou éru nebo kulturu se díváte, všude byli a i jsou různé typy lidí, jejichž největším přáním je znát a předpovědět budoucnost. Nezáleží na tom, jestli tato touha pochází ze strachu, že uděláme závažné chyby, nebo z jiných pozemských motivů.


Už i v psaných dějinách najdeme velké množství příkladů, ve kterých lidé před válkou, svatbou nebo jiným důležitým rozhodnutím konzultovali a radili se s jasnovidci, léčiteli, šamankami nebo čarodějnicemi (pro ilustraci uvádíme jen pár takových povolání). Mnozí členové státu, církve a obyvatelstva se znova a znova snaží za přírodními úkazy nebo rozumovými poznatky hledat zákony univerza, aby si tak zabezpečili výhody.


Předpokládejme, že aspoň někteří mimořádně moudří lidé mají schopnost vidět budoucnost. I tak pořád zůstává otevřená otázka, jestli dané události představují budoucnost takovou, jaká by nastala, kdyby o ní tázající se nic nevěděl, nebo jestli by se takto zjevená budoucnost odehrála bez ohledu na konání tázajícího se.

Na problém však narazíme i při první hypotéze. Když je totiž tázající schopný podle vlastního uvážení měnit budoucnost, kterou předtím poznal, neměly by se přeci nepříjemné věci vůbec stávat. A minimálně v takových případech by předpovědi jasnovidce nakonec vypadaly jako nesprávné.

Výklad buduocnosti

Takže, co nám přináší výklad budoucnosti a ORÁKULUMPřinejmenším ti, kteří pochopili výklad budoucnosti jako pomoc na cestě svého vlastního, individuálního rozvoje, můžou v tomto vývoji cíleně pokročit. Za předpokladu, že každý člověk se vyvíjí na základě svým zkušeností, což umožňuje nahlédnout do budoucnosti podle zkušeností, které získal v tomto životě.


Člověk, který zjistí, jaké zkušenosti ještě musí zažít pro svůj další rozvoj, se jim sice nemůže vyhnout, ale může je prožít na jiné úrovni a sám jim dát formu. V praxi to vypadá takto: Když ve své budoucnosti uvidí těžkou nemoc, neznamená to nic jiného, než to, že se má vypořádat s otázkami jako zdravý životní styl, uvědomělé chování, poznání vlastní hodnoty, bolest a jiné zkušenosti. Když člověk tyto zážitky vezme do úvahy předem, například tak, že je ještě před začátkem zjevené nemoci prožije a překoná na duchovní úrovni, později je už nepotřebuje zažít ve fyzickém světě a vytváří tím volný prostor pro zkušenosti, které by jinak musel absolvovat v životě později.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

magie lasky klic