Bílá magie

Bílá magie Meditace

  • Stacks Image 8164

Meditace

a bílá magie

Nejsilnější koncentrace, poznání a sebekontrola jsou základními předpoklady pro praxi bílé magie.

V jazyku Páli, ve kterém Buddha vyučoval, neexistuje zřejmě žádné slovo, které by odpovídalo našemu pojmu „meditace," ačkoliv má meditace ve starověké indické kultuře bezpochyby velký význam. Slovo, které je používané pro tuto duchovní praxi je „Bhuvana." Jeho překlad zní něco jako „rozvoj prostřednictvím duchovního tréninku" nebo „rozvíjení prospěšných kvalit mysli." Tím se trefíme podle mého názoru přesně do černého. Při meditaci jde především o rozvoj lidské osobnosti. Je to přirozené pokračování vývojových procesů, kterými jsou například prořezávání prvních zubů, dospívání dítěte v dospělého člověka.

Pak vývoj pokračuje dál formou vytváření a uskutečňování věcí ve světě, založení rodiny, tvorba dluhů, ať už jednoho nebo jiného způsobu (sám vůči sobě např. tím, že zablokujete svoji duši některým z těchto způsobů) a poznatek, že i vy stárnete a jednou umřete. Dříve nebo později budete nuceni pozastavit se nad svým životem a zeptat se sami sebe, kdo jste a kde je na cestě životem - vaší životní cestě - smysl vašeho života.

Meditace: Bílá magie

Meditace je pro většinu z nás něco jako trénink ve fitness centru. V neposlední řadě, lidé sice chodí do fitness centra, ale zbytek času se rádi vyhýbají jakémukoliv pohybu. Člověk se odveze radši autem namísto toho, aby šel pěšky, i kdyby to bylo možné. Častokrát dává přednost výtahu nebo eskalátoru před samotnými schody. Člověk sedí celé hodiny za počítačem a vstává od něj jen tehdy, když si potřebuje jít pro šálek kávy. Tím se pohybem chápe jen pohyb ve fitness centru. V každém případě jsou tito lidé o něco dále než ti, kteří pro svoje tělo nedělají vůbec nic. Na druhé straně je člověk stále na míle daleko od životního stylu, při kterém je pohyb přirozeným způsobem integrovaný do života.

Ten, kdo medituje přibližně tak, jak jsme to uvedli výše, se může samozřejmě počítat k uvědomělejším osobám. Na druhé straně zůstává člověk v tomto případě ještě stále zaostalejším oproti tomu, co by mohl dělat. Konec konců nejedná se o meditování v tmavé komůrce, ale o lepší uvědomění sebe samého v každodenním životě.

Mágia Meditácia

Meditace

Namísto přepnutí mysli po většinu času na autopilota a rozmýšlení nad různými fantaziemi o minulosti nebo budoucnosti, které vedou k imaginárním rozhovorům se svým duchem a aby se nechal válcovat starostmi nebo něčím jiným, by člověk mohl radši obrátit svoji pozornost na nějakou úlohu odehrávající se v přítomnosti.

Tento malý příběh by nám mohl pomoct pochopit, o co při každodenní meditaci jde: Potkají se dva žáci známých mistrů. Jeden říká: „Můj mistr dokáže konat zázraky: Dokáže se vznášet ve vzduchu (levitovat) a procházet ohněm. Co dokáže tvůj mistr?" „Také umí dělat nádherné věci. Když spí, tak spí. Když jí, tak jí a když pracuje, tak pracuje."

Nevím, zdali vám takové věci z běžného života připadají jako zázraky. Skutečnost je taková, že mnozí lidé během toho, co pracují, jsou myšlenkami někde jinde nebo zatím co jedí, zařizují přitom různé jiné práce a když by měli spát, tak se plní starostí neklidně přehazují sem a tam.

Meditace

v každodenním životě


Meditací v každodenním životě se rozumí pozorně dělat to, co je právě třeba dělat, tedy neodklánět svoji pozornost. Mimochodem, toto není žádný rozpor s Open Focus vědomím. Jde tu zejména o to, abychom neztratili hlavní objekt pozornosti. Je to jen to, že ostatní věci jsou též povolené. Vzpomeňte si na výše uvedený příklad rozhovoru, při kterém se celou dobu pozorně sledoval dialog, i když ostatní věci v místnosti mohly toto vnímání narušit. Kdybychom se od tohoto dialogu v rozhovoru i odklonili a začali vnímat jiné podněty v místnosti, nevnímali bychom je správně. To je potom něco celkem jiného než Open Focus.

Takže dělejte, co děláte. Neboli: Buďte svojí přítomností vždy při právě přítomné úloze. Toto by byl návod pro nepřetržitou meditaci v každodenním životě. Kdo udržuje svoji pozornost v přítomnosti (viz výše: Satipatthána), vytváří objekt meditace a každý prožitý den se stává meditačním objektem. Jinak jak si mnozí myslí, meditace neznamená „duševně se odpoutat," právě naopak - znamená bdít uvolněným způsobem. Pokud se člověk nachází se svojí pozorností v přítomnosti, neztratí se v denním snění. V polospánku neprochází životem tak, jako to dělají ti, kteří jsou příliš unavení než aby opravdu dokázali vnímat to, co se kolem nich děje. Na druhé straně člověk taky není nadmíru soustředěný, jak by to mělo být vyhrazeno pro případ nouze.

Pohybovat se, konat, pracovat a mluvit v Open Focus při uvolnění pozornosti: Kdo toto dělá většinu času, medituje jako Buddha.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

magie lasky klic