Impressum VOP Spojování partnerů

Impressum VOP

Texty, obrázky, grafiky použité na naší webové stránce jsou chráněny zákonem o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) a další legislativou na ochranu. Tyto materiály mohou být použity výhradně pro osobní a nekomerční účely, a to zcela nebo částečně.

Nepoužívám tu žádný analytický software.

Mgr.Jana Čermáková
John-F.Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Deutschland

Mobil: +49 1573 0969 172
E-mail:bilamagie@me.com

Doporučení pro zdraví uvedené na této webové stránce nenahrazují návštěvu lékaře! Obsah webové stránky slouží výhradně pro informační účely. Meditace a užívání doplňků výživy je na vlastní nebezpečí a na vlastní riziko. Nezodpovídáme ani přímo ani nepřímo za škody jakéhokoli druhu, které byly způsobeny informacemi, které jsou zde uvedeny.

Údaje, které nám pošlete...

Se všemi osobními údaji, které potřebujeme na bezplatnou analýzu zacházíme přísně důvěrně. Pokud se někdo rozhodne, že se nestane našim klientům, budou údaje z našeho systému vymazány. Pokud nás znovu kontaktuje později, tak nám musí všechny požadované údaje poslat ještě jednou. Tyto údaje (e-maily a přílohy, SMS, zprávy WhatsApp ...) budou vymazány přibližně jedenkrát za 3 měsíce. Na požádání klienta budou vymazány okamžitě.
Když se někdo stane našim klientům, uschováme si ty údaje, které jsou potřebné pro nezbytnou komunikaci a rituály. Každý klient s námi komunikuje takovým způsobem, který mu nejlépe vyhovuje. Například prostřednictvím e-mailu, přes mobil, telefon, Skype, WhatsApp, Zoom, Facebook, Twitter ... Tyto údaje jsou přísně důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Vaše osobní údaje nebudou zasílány třetím stranám. Pokud chce náš klient vědět, co jsme si o něm uschovali, může se kdykoli podívat do svého e-mailového složce příchozích zpráv nebo se podívat, co nám poslal přes Facebook, WhatsApp nebo podobné aplikace ... Samozřejmě neuschováváme všechno, jen to, co potřebujeme, jak bylo uvedeno výše: "pro nezbytnou komunikaci a rituály". To, co je potřeba, je vždy individuálně. Údaje budou použity pro individuální konzultace s klientem, pro poskytnutí pro daný případ důležitých informací, pro vedení a usměrňování klienta a pro rituály. Klient se rovněž zavazuje zachovávat mlčenlivost a v případě porušení si vyhrazujeme právo ukončit naši spolupráci a negarantujeme výsledek magické činnosti.