Magie lásky

Magie lásky Glosář bílé magie

Glosář bílé mágie a voodoo


Alaashe

Pravidla tradičního chování v oblasti Yoruba. Respektují je i mnozí voodoo věřící.

Amplifikace

Obohacení nebo doplnění obrázků z psyché - duše (např. snů) symboly z pohádek, mýtů, náboženství a umění k jejich lepšímu porozumění a rozšířené interpretaci.

Amulet

Ve všeobecnosti znamená konkrétní magický předmět, který se nosí při sobě nebo je někde vystavený a má přitahovat určité energie jako štěstí, blahobyt, zdraví, lásku atd. Tento pojem se všeobecně označuje také synonymem jako talisman.

Arkána

Množné číslo latinského slova arcanum = tajemství.
Tarotové karty se rozdělují na Velkou a Malou arkánu.

Athame

Čarodějnický nůž nebo magická dýka, která se používá na usměrnění magické energie.

Asson

Posvátná magická řehtačka, tzv. řehtačka knězů. Může se používat až po ustanovení za kněze. Znak plného kněžství.

Assoto

Víc než dva metry vysoký posvátný buben z voodoo. Bohužel okolo roku 1940, během americké „Kampaně proti voodoo,“ bylo témeř všechny Assoto zničeny.

Awe

Půst, zdržení se jídla z náboženských důvodů.

Beltane

Jeden z osmi pohanských svátků, který se tradičně oslavuje v noci po západu Slunce 30.dubna až po západ Slunce 1.května, resp. v jeden z těchto dní nebo když kvete hloh.

Bokor

Voodoo odborník na škodlivá a nebezpečná kouzla; černý mág, který používá magii k získání peněz bez toho, aby poslouchal svoje svědomí nebo svoje Loa.

Bossale

Doslova znamená „divoký.“ Voodoo začátečníci se běžně označují tímto slovem (Hunsi Bossale). Ale i Loa, kteří si ještě nezvykli na svoji lidskou podobu se takto označují.

Bruler-Zin

Rituální zkouška ohněm klasického voodoo, při které se holýma rukama odebírá těsto z vroucího oleje a tento kotlík se potom skládá z ohně též bosýma nohama.

Candomble

Jihoamerické náboženství, příbuzné haitskému voodoo.

Canzo

Zkouška ohněm, která je součástí zasvěcení.

Dahome

Staroafrické království. Používá se i k označené voodooistického tzv. druhého břehu voodoo věřících.

Dessounen

Rituál, který se používá k doprovození Gros-bon-ange (duše) z těla mrtvého.

Diabol

Duch, démon.

Elementární svíčky

Svíčky, které reprezentují pět elementů a mají podle nich i odpovídající barvu.

Govi

Posvátný kalich nebo nádoba, která slouží k uložení Gros-bon-ange věřícího.

Gris-gris-bag

Kouzelná nebo léčivá kapsička. Má podobnou funkci jako amulet.

Gros-bon-ange

Jedinecná a nesmrtelná duše, kterou je možno přirovnat k egu. Po fyzické smrti se tato část duše vrací do podsvětí duší.

Guinea

Původní domov a mystický druhý svět voodoo věřících.

Imbolc

Jeden z osmi pohanských svátků, který je zasvěcený keltské bohyni Brighid a tradičně se oslavuje 1., popřípadě okolo 1.února, ale už musí kvést sněženky.

Invisibles

Společná vlastnost duchů a neviditelných bytostí.

Kletba smrti

Škodlivé kouzlo černé magie.

Litha

Jeden z osmi pohanských svátků, který se slaví v den letního slunovratu, tedy v „nejdelší den“ a který připadá přibližně na 21.června.

Locumba

Náboženství příbuzné voodoo, z Kuby.

Mabon

Jeden z osmi pohanských svátků, který se oslavuje v čase podzimní rovnodennosti, tedy okolo 21.září a je zasvěcený bohyni plodnosti a mateřství, která nese to samé jméno - Mabon.

Makandal

Ochranný amulet a jméno jednoho hrdinského vůdce 18.století, který je považován za mučedníka.

Mama

Lidové označení a oslovení velekněžky anebo kněžky.

Mambo

Velekněžka voodoo

Manjé-loas

Obětní ceremonie k pohostění Loa.

Migan ritueller

Nápoj, který v tradičním voodoo sestává výhradně z krve oběti. V moderním a evropském voodoo je tento nápoj složený hlavně z rumu a červeného vína.

Nabíjení

Akt posilnění, něco nabít magickou energií nebo pověřit magickou úlohou.

Obi Abata

Orákulum, které se používá na věštění.

Ostara

Jeden z osmi pohanských svátků, který se slaví v čase jarní rovnodennosti, větisnou 21. nebo 22.března. Toto označení je odvozené od germánské bohyně plodnosti nazývané Oestra nebo Ostara.

Panenka

Látková panenka, která byla vyrobená za tím účelem, aby představovala konkrétní osobu v rámci nějakého kouzla.

Pět posvátných elementů

Symbolické a fyzikální aspekty každé existence, které jsou rozdělené na Zemi, Vzduch, Oheň, Vodu a Ducha.

Pentakl

Pěticípá hvězda, která vznikne nakreslením úhlopřícek v pravidelném pětiúhelníku. Posvátný symbol magie a s ní spojených elementů, který znázorňuje element Země, pokud se hvězda nachází v kruhu a když není v kruhu, symbolizuje element Ducha. Tradičně byl pentakl, který se nachází v kruhu od pentaklu, který není obklopený kruhem odlišovaný, ale někdy se tyto defiince zaměnily a dnes se proto používají oba dva tyto pojmy prakticky jako synonyma. Pentakl se používá při rituálech bílé magie a voodoo za účelem ochrany a pro spojení s jinými světy. Obrácený pentakl se používá v černé magii.

Pedro, Petro

Jeden z hlavních směrů ve voodoo. Vzývání zlých, agresivních a magii nakloněných Loa karibského původu.

Přibývající Měsíc

Fáze Měsíce, která následuje po tmavém Měsíci neboli novu a končí v úplňku. V této fázi přibývá světlá část. Na severní polokouli vzniká tímto na pravé straně tzv. srpek, který přibývá zprava doleva. Tato fáze zahrnuje první čtvrt nebo přibývající půlměsíc.

Pot-tèt

Posvátná nádoba, která obsahuje část Gros-bon-ange zasvěcence.

Rada

Jeden z hlavních směrů ve voodoo. Vzývání mírumilovných, opatrných a ochraňujících Loa.

Runa

Symbol starověké abecedy, která pochází ze severní Evropy a používá se při meditaci, jasnovidectví nebo při čarování. Dá se z nich vyčíst síla nebo význam, který pochází ještě z jejich začátků. V některých případech je runou reprezentovaná i osoba nebo situace v rámci magického rituálu.

Sada

Kompletní tarotová sada s 78 kartami.

Samhain

Jeden z osmi pohanských svátků, který se slaví 31.října, když nastoupí první mrazy.

Santéria

Náboženství příbuzné voodoo, které pochází ze severu Jižní Ameriky a praktikuje se i v Brazílii.

Synchronicita

Tento pojem zavel C.G.Jung, označuje smysluplné načasování vzájemného střetnutí dvou událostí, které nejsou v žádném příčinném vztahu.

Sluneční slunovrat

Jiný název pro zimní slunovrat neboli „nejkratší den“ v roce, který se děje okolo 21.prosince.

Talisman

Magický předmět, který nosí anebo má vystavený nějaká osoba pro odvrácení určitých energií - například zlých úmyslů, závisti, uhranutí nebo smůly. Tento pojem se často používá i jako synonymum k pojmu amulet. Někdy se označuje i celkem jednoduše jako „přívěšek.“

Tmavý Měsíc

Fáze novu, kdy Měsíc úplně zmizí ve stínu Země a je neviditelný.

Ubývající Měsíc

Fáze Měsíce, ve které ubývá světlá část ve spojení s úplňkem až po fázi tmavého Měsíce neboli novu. Na severní polokouli vzniká tímto na levé straně tvar tzv. srpku, který z pravé straný ubývá. Tato fáze zahrnuje poslední čtvrt neboli ubývající půlměsíc.

Uzlík

Metoda magie, při které se energie ukládá do jedné šňůrky nebo provázku, která se uvolní, když se uzel povolí.

Vèvè

„Voodoo-symbol,“ sigil neboli rituální diagram Loa, který je součástí konkrétního ducha a při magickém obřadu se maluje nebo vysypává na zem.

Voodoonsi

Voodoo kněz

Wanga

Individuální kouzlo, které se používá jen pro určitou konkrétní osobu, resp. magický předmět vyrobený za konkrétním účelem.

Yoruba

Národnostní skupina a kultura v Africe. Náboženský původ voodoo v Africe. Možno ji přirovnat k židovstí nebo ke křesťanství.

Zombie astrální

Po fyzické smrti osoby uvíznutá Gros-bon-ange, která je zotročovaná a slouží jako Baka (zlý duch, démon)

Zombie Cadavre

Stále se vracející ze světa mrtvých. Jedná se o zdánlivě mrtvého člověka, který byl zaživa pochovaný s těžkým, nenapravitelným poškozením mozku a/nebo se závažnými psychickými poruchami, které mu bylo způsobeny úmyslně. V jeho případě nelze hovořit o egu, svobodné vůli nebo samostatném myšlení. Tělo reaguje už jen čistě mechanicky na příkazy jeho pána.

Přeloženo ze slovenského originálu: Glosár

Magička Damona Magie