Bílá magie

Bílá magie Jak funguje bílá magie?

  • Stacks Image 957259

Bílá magie

Jak ve skutečnosti "funguje" bílá magie?

Magie je forma energie a je vždy neutrální. Pojem „Magie" pochází z perštiny, tehdy tak nazývali kněze, který byl zároveň i zkušeným léčitelem (mágem). Magie sama o sobě je však mnohem starší, než toto slovo, a patří k prvním schopnostem lidí, kteří se vyznali v zákonitostech přírody a v její síle. Je to umění nebo věda, jde o jevy ovlivněné vůlí mága, které jsou zodpovědné za soulad a harmonii.

Zaprvé existuje duchovní nebo démonologický model. Tento model spočívá ve víře, že v každé „věci," ať už živé nebo neživé, se ukrývá duše. V bytosti, jakou je například kámen, ale i ve větším charakteru, jakým jsou živočišné druhy.

Jako příklad bychom chtěli uvést „opičí duši" živočišného druhu opic. Japonští vědci zjistili při testování něco velice zajímavého: Skupinu testovacích opic postavili před problém, jehož řešení musela zvířata najít vlastními silami. Potom, co primát dokázal problém vyřešit, postupovala podobně nejen zvířata ve výzkumném zařízení, ale i mnohé opice žijící ve volné přírodě v úplně jiných regionech, na jiných ostrovech, v jiných zemích.

Tato výměna informací se uskutečňuje díky duši, kterou má nejen každé zvíře, ale i celý druh opic.

V bílé magii je možno prostřednictvím astrálních cest najít přístup do duchovního světa, za účelem získání informací a ovlivnění skutečnosti na základě toho, jak s těmito informacemi naložíte (například rituály nebo oběťmi).

Stacks Image 957199

Našli jste partnera svých snů, ale nedokážete se s ním dát dohromady? Domluvte si u nás nezávaznou konzultaci.

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Dalším modelem je energetický model. Vycházíme tedy ze skutečnosti, že všechny bytosti obklopují energetická pole, a ty se mohou mezi sebou i promíchávat. Mág by měl, dokonce musí mít více energie jak ostatní bytosti. Je schopný překročit hranice energie, rozšířit svoji vlastní energii, a tím získat vysvětlení o jiných formách života a nezáleží na tom, jak daleko jsou, dokonce je tím může i ovlivňovat.

Třetím modelem je psychologický model, který se vztahuje jen na člověka jako bytost. Jako příklad zde uvedeme magii lásky, při které mág stimuluje „psyché," přesněji podvědomí, a tak k němu získá přístup. Bílý mág musí mít takové schopnosti, aby získal vliv, protože právě s bílou magií je možné psychologicky ovlivnit mnoho věcí. Právě proto jsou tak důležité i rozhovory mezi mágem a klientem.

Stacks Image 957238

Bílá magie


Jako čtvrtý a zároveň poslední model bychom rádi uvedli informační model. Představme si, že jsme bytosti podobné počítačům, nesoucí v sobě různé programy, které je možné ovlivňovat. Nejen ty vlastní, ale i programy jiných, aby tak bylo možné přenést nebo umístit určité informace nebo i lásku a podobně. Je to možné i bez magie, ale často si toho nejsme vědomí. Častokrát se ovlivňování uskuteční nevědomě prostřednictvím rozhovorů nebo pozitivních myšlenek; v těžkých situacích je to zjevnější. Pokud někomu podáme ruku, když leží na smrtelné posteli, nebo mu řekneme nějaké nějaké věci, ovlivní to danou osobu mimořádně výrazným a intenzivním způsobem. Čím více jsme ve stresu nebo jsme obklopeni nepřirozenými životními podmínkami, tím méně jsme si toho vlivu vědomí - člověk je příliš zaneprázděný sám sebou. Získání vlivu a získání přístupu do těchto sfér je obzvlášť dobře možné zejména v bezmyšlenkovém stavu - jako například v meditaci.

Bílý mág se neodlišuje tím, že dělá něco jiného. Musí si být vědom toho, že nese zodpovědnost, a to nejen za jednu osobu, ale i za mnoho dalších životů. Musí si být vědom toho, proč dělá věci, které dělá, co vlastně dělá a s jakým cílem. Odkud přišel impuls? Pokud to pochopíme u sebe a dokážeme ovládat sebe samého, dokážeme to pak ovlivnit i u jiných - přičemž člověk rád přeskočí tento první uvedený krok! Často se stává, že člověk není se sebou úplně vyrovnaný a myslí si, že stačí jednoduše zapálit pár svíček, a tím ovlivní ostatní. Avšak to není správné. V první řadě musí vždy ovládat a mít pod kontrolou sebe samého!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

magie lasky klic